Metropolitní ozvučná deska 4.3

03.11. 2015

[1]

23. října se v rezidenci primátorky hl. m. Prahy uskutečnilo třetí setkání Metropolitní ozvučné desky v roce 2015.

Stůl č. 1 – Pražské priority: návrhová část strategického plánu

Jaká je vize Prahy na příští dekády a jakou roli hraje ve formulování této vize nový strategický plán? Jak se můžeme přenést od obecných tezí ke konkrétním strategiím a opatřením? A jak docílit, aby se nejednalo o další koncepci „do šuplíku“, ale živou strategii, kterou politici, úředníci, ale i občané vezmou za svou? To jsou otázky, které rezonovaly podzimní ozvučnou deskou. Diskutovalo se mimo jiné i o provázanosti strategie s Metropolitním plánem, interdisciplinární struktuře dokumentu nebo některých formálních i stylistických nedostatcích.

Za stěžejní prioritu strategického plánu, na které se diskutující shodli, je důraz na vytvoření chytře a koncepčně plánovaného a spravovaného města. Zatímco v ostatních cílech se často jedná o udržování již nastaveného kurzu, z hlediska efektivity správy města má Praha značné nedostatky. Nelze také zanedbávat spolupráci se Středočeským krajem. Přítomní se shodli, že je žádoucí vyvarovat se situaci, kdy by Praha vysávala okolní region.  Naopak by měla být poučeným a rozumným leaderem regionu. Vzhledem k tomu zdůrazňovali diskutující nutnost větší provázanosti mezi strategickým plánem a metropolitními prioritami. Za průřezové téma dokumentu lze označit problematiku centra – propojuje kulturu, turismus a další strategické oblasti. Praha byla doposud „zatížena památkami a hmotou“, centrum se stalo neřízenou zábavnou čtvrtí, Praha však má potenciál využít instituce, které již v centru jsou, aby nabyly větší váhy a zkvalitnily současný stav. Nová značka Prahy by měla spočívat v tom, že památky sice představují značné kulturní bohatství, ale do budoucna získají nový obsah a kvalitu.

 Stůl č. 2 –  Podpora sociálního bydlení: obecný úvod do problematiky

Praha je v kontextu vyspělých evropských metropolí nadprůměrně sociálně soudržné město a na jeho území nejsou významné vyloučené lokality. Tento stav je ale do značné míry důsledkem minulého vývoje. Jednou z klíčových výzev budoucího rozvoje hlavního města je tuto silnou stránku udržet a dále zlepšit přístup k dostupnému a udržitelnému bydlení pro sociálně i generačně ohrožené skupiny obyvatelstva. Proto je potřeba optimálně nastavit bytovou politiku včetně systému sociálního bydlení. Právě v tomto kontextu probíhala diskuze odborníků Metropolitní ozvučné desky o podpoře sociálního bydlení v Praze.

Diskutující se shodli, že Praha musí svou jedenáct let starou politiku sociálního bydlení aktualizovat. Nejprve je ale potřeba vypracovat analýzu současného stavu bytového fondu, potřeb obyvatel apod., shodnout se na základním směřování. Až se nastaví parametry politiky sociálního bydlení, tak je nutné si nastavit realizovatelné cíle. Podle diskutujících musí město změnit paradigma: nikoliv pokračovat v masivní privatizaci bytů ve vlastnictví veřejného sektoru s cílem finančního zisku (jedna z nosných tezí dosavadní bytové politiky) a naopak hledat cesty, jak byty do svého vlastnictví získávat. Právě proběhlou privatizací svých bytů totiž Praha ztratila silný nástroj jak sociální oblast pozitivně ovlivňovat. Otázka sociálního bydlení se přitom nesmí vytrhávat z kontextu problematiky bydlení obecně.

Více z jednání najdete v kompletním zápisu anebo na videu.

Zápisy z debat u kulatých stolů stahujte ZDE

[2]

Videozáznam z jednání

 

[3]

Přítomní členové a hosté
Zuzana Drhová
Ivan Duškov
Vratislav Filler
Jaromír Hainc
Petr Hlaváček
Martina Hrdličková
Petr Janda
Jiří Jaroš
Jarmila Johnová
David Kašpar
Eva Kislingerová
Petr Klápště
Monika McGarrell Klimentová
Vlasta Klokočková
Michal Kohout
Milan Körner
Petr Kratochvíl
Pavel Křeček
Ivana Kubáková
Dušan Kunovský
Ladislav Lábus
Radek Lacko
Karel Maier
Miroslav Masák
Vít Masare
Roman Matoušek
Kristýna Meislová
Dan Merta
Tomáš Benedikt Mohelník
Petr Návrat
Michal Němec
Osamu Okamura
Jakub Pechlát
Michaela Pixová
Štěpán Ripka
Jiří Sádlo
Jan Sedlák
Tomáš Sehnal
Linda Sokačová
Lucie Stejskalová
Luděk Sýkora
Kateřina Szentesiová
Miroslav Šajtar
Olga Škochová
Pavel Štěpán
Petr Štěpánek
Ilona Švihlíková
David Tichý
Lukáš Vacek
Josef Vomáčka
Jakub Vorel
Zdeněk Zavřel
Vojtěch Žabka

[4]

Brožura

ZDE