Metropolitní ozvučná deska 4.2

12.06. 2015

[1]

Červnové setkání Metropolitní ozvučné desky se uskutečnilo 12.6.2015 v prostorách Nákladového nádraží Žižkov.

Je participace veřejnosti na tvorbě města v konfliktu s principem zastupitelské demokracie? Je možné přimět většinu, aby se jí účastnila? Jak rozlišit mezi hlasitou menšinou a mlčící většinou? I na tyto otázky se zaměřil první diskuzní stůl červnové Metropolitní ozvučné desky. Diskuze zároveň posloužila specialistům participace z IPR Praha, kteří v současné době zpracovávají tzv. Manuál participace, k získání zpětné vazby. Manuál participace poslouží městským úředníkům jako příručka k zajištění většího zapojení veřejnosti do procesu plánování.

Diskutující se shodli, že hlavní úkol nastává až po odevzdání Manuálu, při jeho implementaci. Cílem je připravit metodiku a zdokonalit nástroj, jehož prostřednictvím by došlo ke zvýšení efektivity veřejné správy. Důležité je ukotvit metody, jak by se mohli občané zapojovat průběžně, a sledovat, jaké jsou reálné dopady participace na rozhodování. V neposlední řadě bylo zpracovatelům doporučeno sepsat obecný úvod k Manuálu pro laickou veřejnost. Ten by doplnil některé neuváděné předpoklady a vysvětlil princip participace i lidem, kteří o ní nic neví.

U druhého stolu se diskutovalo téma rozvoje jednoho z nejvýznamnějších transformačních území v Praze – Holešovice Bubny-Zátory. Přes dlouhodobý zájem veřejné správy, architektů, investorů i občanské společnosti se dosud nepodařilo nalézt konsenzuální návrh budoucí podoby tohoto území. Diskutující se snažili odpovědět na základní otázky, zda má být rozvoj území Bubny-Zátory metropolitní prioritou a jakým způsobem vypsat plánovanou architektonickou soutěž.

Diskutující se shodli, že vhodnější formou architektonické soutěže na řešení území je vypsání otevřené výzvy na portfolia a následná užší vyzvaná neanonymní soutěž. Mezinárodní otevřená soutěž, kdy lze očekávat, že by přišlo několik stovek návrhů, které ale nebudou dostatečně propracované a nebudou dostatečně brát v úvahu limity území, by s největší pravděpodobností nepřinesla odpovídající výsledky. Soutěž musí mít tahouna, ideálně IPR Praha, a měla by být formulována široce, aby umožňovala nově řešit celé území včetně např. vedení železnice.

Více z jednání najdete v kompletním zápisu anebo na videu.

Zápisy (a zákres) z debat u kulatých stolů stahujte ZDE

[2]

Videozáznam z jednání

[3]

Přítomní členové a hosté
Martin Ander
Kateřina Bečková
Lenka Burgerová
Ivana Bursíková
Tomáš Cach
Tomáš Ctibor
Jana Drápalová
Zuzana Drhová
Vratislav Filler
Lukáš Hanus
Petr Hlaváček
Pavel Hnilička
Petr Janda
Karolina Jirkalová
Jan Kasl
David Kašpar
Eva Kislingerová
Petr Klápště
Monika McGarell Klimentová
Kamil Kubiš
Ivan Lejčar
Miroslav Masák
Roman    Matoušek
Dan Merta
Benedikt Tomáš Mohelník
Petr Návrat
Pavla Pelčíková
Michaela Pixová
Osamu  Okamura
Jan Sedlák
Milota Sidorova
Vladimír Sitta
Matěj Stropnický
Luděk Sýkora
Kateřina Szentesiová
Jan Šépka
Olga Škochová
Pavel Štěpán
Petr Štěpánek
Tomáš Tožička
Vladislava Veselá
Kateřina Vojtíšková
Josef Vomáčka
Jan Wolf
Jaroslav Zima