Metropolitní ozvučná deska (2012-2014)

18.11. 2014

Metropolitní ozvučná deska je odborným poradním orgánem Rady hl. m. Prahy v otázkách rozvoje města. Základním úkolem je poskytovat zpětnou vazbu Radě hl. m. Prahy a podávat doporučení řešení konkrétních otázek souvisejících s rozvojem hl. města.

Do listopadu 2014 se uskutečnilo celkem jedenáct setkání Metropolitní ozvučné desky v Rezidenci primátora na Mariánském náměstí a jedno výjezdní zasedání v rámci festivalu Street for art 2013 na Černém Mostě. Průměrná účast na těchto setkání činila padesát diskutujících. Rada hl. m. Prahy vydala celkem sedm usnesení přímo vázaných na doporučení vzešlá z jednání Metropolitní ozvučné desky.

V říjnu 2014 se v Praze uskutečnili komunální volby, které rozhodly o nové koalici vládnoucí politické reprezentace. Nová Rada hl. m. Prahy, která bude ustanovena do konce listopadu 2014, zatím nerozhodla o tom, zda i nadále bude využívat Metropolitní ozvučnou desku jako svůj poradní orgán.

Mozd-72