Metropolitní ozvučná deska 3.4

16.10. 2014

[1]

4.10.2014, Praha - Čtvrté setkání Metropolitní ozvučné desky v roce 2014 mělo na programu tři témata jednání, nakonec však u diskuzních stolů došlo pouze na dvě z nich.


1) Architektonické soutěže jako nástroj pro rozvoj veřejného prostoru města – prezentace agendy Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha.

Diskuze u prvního stolu byla zaměřena na architektonické soutěže v Praze. Rozebíral se smysl soutěží, otázky způsob tvorby zadání, výběr správné formy soutěže, výběr soutěžících a v neposlední řadě způsob participace  veřejnosti na soutěžích. Diskutující se shodli na důležitosti architektonických soutěží. Ukázalo se, že je potřeba na toto téma udržet živou diskuzi, hledat odpovědi na mnoho otázek, které kolem tohoto tématu vznikají a analyzovat průběh a výsledky dokončených soutěží. Architektonické soutěže jsou náročným procesem, který vyžaduje neustálou diskuzi a správnou formu propagace.

Zápis k tomuto tématu čtěte ZDE

2)Možnosti rozvoje Nákladového nádraží Žižkov – jako jedné z nejvýznamnějších městských rozvojových lokalit.

Diskuze u druhého stolu Metropolitní ozvučné desky se zaměřila na výjimečnou lokalitu Nákladového nádraží Žižkov, jejíž historický kontext a genius loci je v rámci města zcela unikátní. Ačkoliv tato industriální zóna zahrnuje největší dochovanou funkcionalistickou průmyslovou stavbu v Praze, za kulturní památku byla budova někdejšího nádraží prohlášena teprve v loňském roce a její revitalizaci brání celá řada problémů, od komplikované vlastnické struktury po nejasně definovaný účel tohoto území. Měl by prostor nádraží plnit spíše komerční či neziskovou, kulturní funkci? Lze z nákladového nádraží vytvořit jednolitý urbanistický celek, jež bude smysluplně integrován jak v rámci Žižkova, tak v celoměstském kontextu? Jaká je role budov nádraží ve vztahu k okolnímu území, které má nepochybně značný rezidenční potenciál? A je možné najít fungující kompromis, který by naplnil často zcela odlišné vize jednotlivých vlastníků?

Zápis k tomuto tématu čtěte ZDE

[2]

Videozáznam z jednání