Metropolitní ozvučná deska 3.3

16.06. 2014

[1]

7.6.2014, Praha. Červnové setkání Metropolitní ozvučné desky se uskutečnilo v Rezidenci pražského primátora v sobotu sedmého června. Během dopoledne sice zazněly tři prezentace, odpoledne se však diskutovalo pouze u dvou kulatých stolů.  

U prvního z nich probíhala debata nad novými koncepčními materiály z dílny Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha, které plénu ozvučné desky představila Ing. arch. Pavla Melková - Strategií rozvoje veřejných prostranství a Manuálem tvorby veřejných prostranství. Uvažovalo se o způsobu, jakým by se měl manuál zavádět do praxe - podstatné je neskončit vydáním dokumentu, ale dále na něm pokračovat. „Manuál je živý dokument, který by se měl vyvíjet, ne dogma.“ (děkan Fakulty architektury Ladislav Lábus). Je však důležité, aby rozpočet hl. m. Prahy obsahoval samostatnou kapitolu investičních výdajů. Dále je podstatná koordinace jednotlivých aktérů na veřejných prostranství „Když je vše zkoordinováno správně, není potřeba žádných zvláštních peněz.“ (Ing. arch. Josef Pleskot) Podle architekta Michala Kohouta by také pomohlo, kdyby město definovalo hierarchii veřejných prostranství a vymezilo tak celoměstsky významná veřejná prostranství, o kterých by rozhodovalo město. Manuál by také mohl fungovat jako podpora akcí na veřejných prostranství. Primárně se ovšem zabývá fyzickým složkami. Užívání veřejných prostranství by bylo vhodné řešit podrobněji v jiných navazujících dokumentech.

Druhým diskutovaným tématem byla Strategie incomingového turismu, kterou připravila Pražská informační služba - Prague City Tourism a na ozvučné desce prezetovala společně s novou vizuální podobou zahraniční prezentace Prahy ředitelka PIS PhDr. Nora Dolanská, MBA. Účastníci velmi živé diskuze rozebírali, jaké jsou přínosy a hrozby turismu v Praze a jaký mají k turistům vztah místní obyvatelé a samospráva Prahy. Obecně převažoval názor, že současná podoba turismu v Praze není ideální a město by se mělo zaměřit na zvýšení kvality služeb a propagaci Prahy mezi náročnější turistickou klientelou. 

Obě tato témata ještě v programu jednání doplnila prezentace Ing. arch. Jana Sedláka a doc. Ing. arch. Miroslava Cikána, kteří publiku popsali aktuální stav přípravy Management plánu UNESCO.  Tzv. Management Plan je plán správy a nakládání s památkou (statkem) Světového dědictví. V tomto dokumentu musí být přesně uveden způsob, jímž má být vynikající univerzální hodnota (outstanding universal value) statku chráněna, pokud možno za použití mechanismu spoluúčasti. Cílem Management Planu je zaručit účinnou ochranu památky pro současné a budoucí generace. Účinný systém péče musí být koncipován podle druhu, charakteristických znaků a potřeb statku a jeho kulturního a přírodního dědictví.

Po skončení jednání byli účastníci v duchu probíraného tématu turismu pozváni na netradiční komentovanou procházku po Praze s průvodci cestovní kanceláře Corrupt Tour po korupčních "monumentech" Prahy. 

Více informací čtěte v zápise: ZDE 

nebo se podívejte na AV záznam jednání. 

 

[2]

Videozáznam z jednání

 

[3]

Přítomní členové a hosté

Kateřina Bečková
Tomáš Cach
Miroslav Cikán 
Nora Dolanská
Tomáš Drdácký
Petr Hlaváček
Martin Hollý 
Tomáš Hudeček
Jan Kadlas
David Kašpar
Michal Kohout
Milan Körner
Ladislav Lábus
Alexandr Lehmann
Ivan Lejčar
Vít Masare
Pavla Melková
Dan Merta
Tomáš Benedikt Mohelník
Jiří Nouza
Václav Novotný
Osamu Okamura
Michaela Pixová
Josef Pleskot
Žofie Raimanová
Jan Rajniš 
Daniela Retková
Jiří Sádlo
Jan Sedlák
Jiří Skalický
Martin Stára
Marcela Straková 
Barbara Šabachová 
Jan Šépka
Olga Škochová
Petr Šourek
Štěpán Špoula
Petr Štěpánek
Zdeněk Uherek
Michal Volf