Metropolitní ozvučná deska 3.2

11.04. 2014

[1]

Praha, 5. 4. 2014 

Metropolitní ozvučná deska se na svém v pořadí již devátém setkání znovu zaměřila na téma pražské strategie. Zatímco na podzim loňského roku prezentovaly pracovní skupiny Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy pro aktualizaci strategického plánu výsledky analytické části své činnosti, tentokrát představily šest strategických cílů, na nichž by měla stavět vize budoucnosti města. Tyto strategické cíle podrobně definovali v dopolední části programu garanti pracovních skupin, následne se rozběhly diskuze o podobách budoucích kroků, které by mělo město učinit, aby strategické cíle byly v budoucnosti skutečně naplňovány. 

„Dnešní prezentace skutečně odhalily enormní kus odvedené práce a já smekám před všemi, kteří se na aktualizaci pražského strategického plánu podílejí. Současně však musím upozornit na to, že dnes jsme sotva v pomyslném poločase a že nás hodně práce ještě čeká. Domnívám se totiž, že by bylo chybou představovat si strategický plán jako jakousi „příručku mladých svišťů“, ve které lze nalézt zaručené odpovědi na všechny otázky, nýbrž že jde o kontinuální kreativní proces tvorby a správy města. A já si moc vážím toho, že se ozvučná deska do tohoto procesu tak intenzivně zapojila,“ zhodnotil setkání primátor Tomáš Hudeček.  

Zápis z jednání čtěte ZDE

[2]

Videozáznam z jednání

[3]

Přítomní členové a hosté

Kateřina Bečková
Tomáš Cach
Ondřej Císler
Tomáš Ctibor
Pavel Činčera
Jiří Čtyřoký
Daniel Feranc
Adam Gebrian
Petr Hlaváček
Pavel Hnilička
Luděk Hruška
Tomáš Hudeček
Jiří Jaroš
Jarmila Johnová
Jan Kasl
David Kašpar
Monika McGarell Klimentová
Milan Körner
Jana Kostelecká
Roman Koucký
Igor Kovačevič
Michal Křivohlávek
Petr Kučera
Dušan Kunovský
Ladislav Lábus
Ivan Lejčar
Radek Lojda
Karel Maier
Václav Malina
Miroslav Masák
Vít Masare
Pavla Melková
Dan Merta
Tomáš Benedikt Mohelník
Michal Němec
Osamu Okamura
Radim Perlín
Michaela Pixová
Karim Reda Rachidi
Daniela Retková
Tomáš Řehák
Jiří Sádlo
Jan Sedlák
Milota Sidorová
Martin Stára
Petr Suška
Kateřina Szentesiová
Miroslav Šajtar
Olga Škochová
Jan Šépka
Radek Špicar
Ondřej Šteffl
Pavel Štěpán
Petr Štěpánek
Petr Uherka
Lukáš Vacek
Tomáš Vích
Petr Wija
Zdeněk Zavřel
Marek Zděradička

[4]

Brožura z jednání