Metropolitní ozvučná deska 3.1

25.01. 2014

[1]

Praha, 20. 1. 2014 – V sobotu 18. 1. 2013 přivítal pražský primátor RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (TOP 09) rekordní počet účastníků jednání Metropolitní ozvučné desky. Velký zájem vzbudila zejména připravovaná Koncepce pražských břehů, kterou dokončuje Kancelář veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). Paralelně s tímto tématem se na jednání probírala budoucnost pražského Výstaviště a možnosti výstavby nového koncertního sálu. Tomáš Hudeček v úvodu připomněl, že jednání ozvučné desky není veřejným projednáním, nýbrž zasedáním poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Z toho důvodu je také účast na jednání podmíněna osobním pozváním. „Jsem si vědom neustále stoupajícího zájmu o Metropolitní ozvučnou desku. I z toho důvodu byl jmenován přípravný výbor ozvučné desky, aby navrhoval jména pozvaných účastníků tak, aby bylo v plénu zastoupeno co nejširší názorové a odborné spektrum,“ vysvětluje Tomáš Hudeček. 

Hlavním cílem Koncepce pražských břehů, kterou ozvučné desce představila Ing. arch. Pavla Melková, je vytvořit postupně z břehů řeky veřejný prostor celoměstského významu. Značnou odezvu mezi diskutujícími vyvolal návrh na zřízení tzv. městského správce nábřeží, akčního subjektu, který by koordinoval aktivity na nábřežích v souladu se zájmy města, nájemců, provozovatelů služeb i veřejnosti. V rámci diskuze tak byla formulována potřeba zohledňovat různorodý charakter prostředí v návrhu pobytových míst a potřeba zklidňovat individuální automobilovou dopravu ve prospěch veřejné dopravy v návaznosti na břehy - řeka je „obývacím pokojem Prahy,“ zaznělo mj. v diskuzi. Koncepci představí IPR Praha v průběhu února 2014 veřejnosti a následně ji projedná Rada hl. m. Prahy. 

Druhým strategickým materiálem, který Institut plánování a rozvoje na jednání ozvučné desky představil, byla studie budoucího využití pražského Výstaviště. Studii podobně jako Koncepci pražských břehů zadali pražští radní IPR Praha ke zpracování právě na doporučení ozvučné desky. V mezidobí se městu podařilo vyvázat ze smlouvy na projekt dostavby Průmyslového paláce, kterou bez ohledu na rozvoj celého areálu Výstaviště uzavřelo předchozí vedení města. „Vážím si toho, že k této dohodě došlo a jsem přesvědčen o tom, že k tomu zásadní měrou přispěla právě autorita Metropolitní ozvučné desky“, zaznělo na jednání z úst náměstka primátora Ing. Václava Novotného (TOP 09). Studie na Výstaviště potvrzuje názor, že výstavní využití areálu bude pouze doplňkovou funkcí, a naopak navrhuje vytvořit multifunkční prostor pro celodenní pobyt se zaměřením na rekreaci. Důležitým tématem je dopravní obsluha areálu veřejnou dopravou. Několikrát byl zdůrazněn význam nové železniční zastávky Výstaviště a kultivace přístupu k Výstavišti od stanice metra Nádraží Holešovice. Za důležitý krok je považována obnova památkově chráněných objektů v jižní části Výstaviště s důrazem na Lapidárium. Severní část areálu by zase bylo vhodné otevřít směrem do parku Stromovka. Mezi diskutujícími panovala shoda, že Průmyslový palác by měl být dostavěn, ovšem podle zcela jiného zadání, které bude zohledňovat využití prostor paláce v celkové koncepci areálu. 

Třetí diskuzní stůl ozvučné desky se zabýval možnostmi výstavby nového pražského hudebního sálu podle současných technických i programových standardů.  Mezi účastníky jednání převládal názor, že Praha (a potažmo celá republika) nový koncertní sál potřebuje. Důvodem je zejména nedostatečná kapacita stávajících prostor (Rudolfinum, Obecní dům), která brání rozšíření repertoáru (nejen) filharmonických těles. Prostředky pro realizaci takového projektu je však třeba hledat ve spolupráci více subjektů (kromě města také Ministerstva kultury, účinkujících těles, komerční sféry). Otázka, kde sál umístit, vzbudila živou diskuzi, ze které vyplynulo, že o konkrétní lokalitě dosud nepanuje shoda. Ve spolupráci s IPR Praha by proto měly být zhodnoceny dosavadní náměty a záměr výstavby by měl být zanesen do připravovaného Metropolitního plánu.

Zápis z jednání čtěte ZDE

[2]

Videozáznam z jednání

[3]

Přítomní členové a hosté

Roman Bělor
Kateřina Bečková
Hynek Beneš
Šimon Caban
Tomáš Cach
Tomáš Ctibor
Lucie Doleželová
Vladimír Fialka
Kateřina Frejlachová
Jiří Friedel
Adam Gebrian
Petr Gibas
Jan Hamza
Monika Krobová Hášová
Petr Hlaváček
Pavel Hnilička
Tomáš Hudeček
Petr Janda
Veronika Klečková
Petr Knobloch
Martin Kontra
Milan Körner
Roman Koucký
Igor Kovačevič
Pavel Křeček
Kamil Kubiš
Albert Kubišta
Dušan Kunovský
Ivan Lejčar
Jiří Liška
Václav Malina
Miroslav Masák
Vít Máslo
Vít Masare
Pavla Melková
Dan Merta
Tomáš Benedikt Mohelník
Jiří Nouza
Václav Novotný
Osamu Okamura
Michaela Pixová
Josef Pleskot
Boris Redčenkov
Daniela Retková
Pavel Richter
Alena Rybníčková
Tomáš Řehák
Jiří Sádlo
Jan Sedlák
Jiří Skalický
Martin Stára
Lucie Stejskalová
Zuzana Strnadová
Kateřina Szentesiová
Miroslav Šajtar
Jan Šépka
Petr Štěpánek
Štěpán Špoula
Ondřej Šteffl
Petr Urbánek
Lukáš Vacek
Denisa Václavová
Marej Vácha

[4]

Brožura z jednání

brožura 3.1-titulkaSMALL