Metropolitní ozvučná deska 3.1 - harmonogram

11.01. 2014

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 3.1

18. 1. 2014

Časový harmonogram:

Čas

Popis akce

9:15 – 9:30

Prezence účastníků

9:30 – 9:45

Úvodní slovo 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. m. Prahy

Ing. Václav Novotný, náměstek primátora hl. m. Prahy

9:45 – 11:00

Hlavní proslovy k tématu jednání 

Tomáš Ctibor, FRICS, pověřený ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha)

Ing. Roman Bělor, ředitel festivalu Pražské Jaro

Ing. arch. Pavla Melková, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha

11:00 – 11:15

Přestávka

11:15 – 12:15

Diskuzní stoly (1. kolo) 

1. stůl – Pražské břehy

2. stůl – Výstaviště

3. stůl – Koncertní sál 

12:15 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:00

Diskuzní stoly (2. kolo)

 1. stůl – Pražské břehy

2. stůl – Výstaviště

3. stůl – Koncertní sál 

14:00 – 14:15

Přestávka

14:15 – 14:45

Závěrečné shrnutí 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. m. Prahy 

 

 

 

Podklady k diskuznímu stolu "Výstaviště" - ZDE

Img_7161-2