Metropolitní ozvučná deska - Černý MOZD

02.07. 2013

[1]

I přes nepřízeň počasí byla účast diskutujících hojná. Pod střechu "parku kultury, oddechu a městského plánování - Blackville", který v těsném sousedství stanice metra Černý most vybudoval festival Street for art, dorazilo na setkání ozvučné desky s místní samosprávou přibližně 60 lidí. Radnici Prahy 14 zastupovali starosta Radek Vondra, radní Pavel Mašek či mluvčí MČ Marcela Uhlíková. Základním tématem byla městská identita, její vytváření a součásti. Diskuse se v konkrétních případech vztahovala k současné situaci na Praze 14. Bylo konstatováno, že administrativní celek Prahy 14 zahrnuje mnoho fragmentárních městských částí (mikroregionů) u nichž není znatelná komunikace s ostatními mikroregiony Prahy 14. A co více, obyvatelé těchto čtvrtí se identifikují s některými okolními městskými částmi, a to především z důvodů lepší občanské vybavenosti nebo bohatší integrované struktury služeb. Diskutovány byly možnosti vybudování zastřešující identity pro obyvatele celé Prahy 14. Tato identita by jim měla dopomáhat k silnějšímu pocitu přináležitosti k širšímu celku městské části a ve výsledku by mohla vést k hlubší participaci na správě věcí veřejných, jak jednotlivci, tak jednotlivými formálními i neformálními komunitními kolektivy. V diskusi bylo akcentováno nutné odlišení institutu identity a identifikace. Zmíněn byl komunitní monitoring vypracovaný na jaře 2013 studiem Athropictures, jenž ukázal velkou kulturní, demografickou a sociální různorodost obyvatel jednotlivých mikroregionů. Překlenutí těchto rozdílů by mělo být součástí vybudování silnější lokální identity obyvatel inklinující k celému sociálnímu a geografickému prostoru Prahy 14. Pracovní řešení byla nalezena dvě.

Zaprvé vytváření centrálních institucí a symbolů, jež by byly natolik funkční, že by obyvatelům přinesly praktický užitek, který by je mohl osobně kulturně, sportovně, sociálně a humanitárně rozvíjet. Vyskytly se ovšem pochybnosti, zda není vytváření centrální instituce jen zbytečně megalomanským a odosobnělým projektem, s nímž se budou obyvatelé identifikovat především z politických důvodů a nikoliv občanských. Pro účely vybudování centrálního bodu byla zmíněna oblast na Broumarské ulici pod kostelem Svatého Bartoloměje. Realizace této varianty by mohla umocnit image městské části navenek.

Druhou definovanou variantou posílení identifikace obyvatel s širším správním a sociálním celkem Prahy 14 bylo posílení existujících, organických komunitních vazeb v lokalitách jednotlivých mikroregionů. A to jak neformálních komunitních sítí, tak formálních občanských sdružení a institucí. U této varianty byl diskutován nepříznivý efekt, kdy intervence města směrem ke konkrétním požadavkům jednotlivých komunitních kolektivů, pevně spojených s jednou lokalitou, povede
k posílení lokálních identit bránících se integraci do kvalitativně vyššího identitárního společenského celku Prahy 14. Vyslovena byla také obava, že investované úsilí a finanční prostředky do rozvoje partikulárních komunitních potřeb nepovedou k dostatečnému ztotožnění s prací městské samosprávy, což je nejistá politická investice do dalšího volebního období.

Lukáš Hanus, www.anthropictures.cz

Kompletní zápis z jednání čtěte ZDE

[2]

Videozáznam z jednání