Metropolitní ozvučná deska 2.2

28.04. 2013

[1]

15. 4. 2013, Praha – Rezidence pražského primátora přivítala v sobotu 13. dubna další setkání Metropolitní ozvučné desky. Program jednání byl nabitý. Intenzivní diskuze se vedly o možnostech budoucího využití areálu holešovického Výstaviště a revizi obecně technických požadavků (OTP). Pozvání prvního náměstka primátora RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. (TOP 09) tentokrát přijalo přes šedesát diskutujících z řad architektů, urbanistů, sociologů, historiků, aktivistů či developerů. Hojná byla také účast městských částí – své zástupce poslaly např. radnice Prahy 2, 3, 6 a 14 „Jsem velmi rád, že zájem o tuto platformu mezi odborníky i politiky stále stoupá,“ říká s úsměvem Tomáš Hudeček, který celý projekt inicioval.

V úvodním proslovu se Tomáš Hudeček vrátil k programu jednání předchozí ozvučné desky, konkrétně k tématu změn územního plánu. Potvrdil rozhodnutí vyhlásit ještě další vlnu změn a dodal, že právě Metropolitní ozvučná deska dala Radě jakýsi klíč, podle kterého by měla postupovat při výběru žádostí o změny.  

Tomáš Hudeček dál představil přítomným koncept přípravného výboru, který se bude podílet na organizaci agendy ozvučné desky. Výbor má především na starosti důkladnou přípravu témat včetně sběru a zpracování podnětů ze strany širokého pléna ozvučné desky a odborné veřejnosti. V současné době jmenovanými členy přípravného výboru jsou: Tomáš Ctibor, Adam Gebrian, Petr Hlaváček, David Kašpar, Eugen Liška, Vít Masare a Olga Škochová. 

Součástí první části programu byla také prezentace projektu humanizace severo-jižní magistrály, který připravila společná iniciativa odborníků a městských částí. Návrh krátkodobých opatření představili pánové Ing. arch. Igor Kovačević a Ing. Václav Malina.

Na alarmující problematiku návrhu přestavby kostela sv. Michaela na Starém Městě na klub nabízející erotické služby upozornil nad rámec programu Akad. arch. ing. Václav Králíček z pracovní skupiny primátora pro revitalizaci Staroměstského náměstí.

Kulatému stolu věnovanému otázce budoucnosti Výstavišti předsedal radní pro kulturu Ing. Václav Novotný (TOP 09), diskuzi moderoval Ing. arch. Adam Gebrian. Současná situace této lokality není uspokojivá. Areál není efektivně využíván a jeho dřívější chlouby, včetně Křižíkovy fontány či Průmyslového paláce, chátrají. "Z výkladní skříně Holešovic se za několik málo let stal prakticky brownfield,“ řekl radní Novotný.  Intenzivně se hovořilo mj. o tom, zda ponechat areál i v budoucnu uzavřený a využívat jej pro konání open-air hudebních festivalů nebo jej zcela otevřít a dát prostor aktivitám občanských sdružení, případně celou lokalitu opět připojit k parku Stromovka. Názory na konkrétní využití byly různé – od městského zahradničení po vznik pražského Las Vegas. V jednom se však diskutující shodovali – na Výstaviště se už zřejmě nikdy nebude masově vystavovat. „Výstavnictví jako obor slábne, Praha má navíc vhodnější komplex v Letňanech. Ideálně se jeví kombinace sportu, zábavy a relaxace s prostorem pro živou kulturu,“ shrnuje debatu radní Novotný a dodává: „V této otázce musíme postupovat odpovědně a koncepčně. Praha si už další špatná rozhodnutí nemůže dovolit.“

 

Druhé dva kulaté stoly zaměstnala debata nad revizí stávajících pražských OTP, kterou v současné době připravuje Útvar rozvoje hl. města Prahy (URM). Tato stavební pravidla říkají např., jak mají budovy v Praze vypadat, jak daleko musí být od sebe, určují také vnitřní dispozice bytů či minimální počet parkovacích míst. Podle architekta a jednoho z moderátorů diskuze Pavla Hniličky z URM ale platná nařízení řeší problémy, které město Praha již dávno nemá a deformují tak zdravý a přirozený vzhled města. Přítomní se shodli, že změnu potřebují zejména pravidla odstupu staveb, která svým nastavením upřednostňují rozvolněnou sídlištní zástavbu oproti klasickým uličním čtvrtím. Stranou pozornosti nezůstalo ani parkování – silně se ozývalo volání po stanovení nejen minimálních ale také maximálních hodnot pro jednotlivá území. V otázce regulace reklamy zaznělo „ne“ velkoplošným billboardům. „Revize OTP, po které volají odborníci už dlouhá léta, jde ruku v ruce s tvorbou nového územního plánu a já věřím, že nová pravidla přispějí k tomu, aby Praha byla nejen krásným ale také živoucím městem,“ dodává Tomáš Hudeček. 

Příští setkání Metropolitní ozvučné desky v Rezidenci primátora se bude konat v sobotu 22. 6. 2013. 

V mezidobí proběhne výjezdní zasedání ozvučné desky, které se uskuteční 25. 5. 2013 a to netradičně na Černém Mostě. Na „svoji“ městskou část zve starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09): „Jako městská část s padesáti tisíci obyvateli vnímáme, že je důležité komunikovat s magistrátem a podílet se na vizi rozvoje Prahy jako celku.“

[2]

Videozáznam z jednání

[3]

Přítomní členové a hosté

Kateřina Bečková
Richard Biegel
Tomáš Cach
Tomáš Ctibor
Slaven Elčić
Adam Gebrian
Petr Hlaváček
Pavel Hnilička
Luděk Hruška
Tomáš Hudeček
Jarmila Johnová
Petr Janda
Jan Kasl
David Kašpar
Petra Kolínská
Petr Knobloch
Michal Kohout
Milan Körner
Jana Kostelecká
Roman Koucký
Igor Kovačevič
Kamil Kubiš
Alexandr Lehmann
Ivan Lejčar
Václav Malina
Miroslav Masák
Vít Masare
Vít Máslo
Michal Mejstřík
Pavla Melková
Dan Merta
Tomáš Benedikt Mohelník
Václav Novotný
Osamu Okamura
Radim Perlín
Josef Pleskot
Michaela Pixová
Karel Grabein Procházka
Ondřej Rut
Jiří Sádlo
Jan Sedlák
Milota Sidorová
Ivana Síbrtová
Vladimír Sitta
Martin Skalický
Jiří Sulženko
Kateřina Szentesiová
Miroslav Šajtar
Olga Škochová
Pavel Štěpán
David Tichý
Filip Tittl
Milan Urban
Petr Urbánek
Lukáš Vacek
Denisa Václavová
Radek Vondra
Václav Vondrášek
Zdeněk Zavřel
 

 

[4]

Brožura z jednání

brozura 2.2

Shrnutí

PDF