Metropolitní ozvučná deska 2.1

08.02. 2013

[1]

Metropolitní ozvučná deska vstoupila do nového roku své činnosti. V celkovém pořadí již čtvrté setkání se uskutečnilo v sobotu 26. 1. 2013 na tradičním místě v Rezidenci pražského primátora v Městské knihovně. Pozvání prvního náměstka RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. (TOP 09) se setkalo s velkým ohlasem, rezidence byla zaplněná do posledního místa. Členové ozvučné desky se spolu s přizvanými hosty zamýšleli nad živými a aktuálními otázkami souvisejícími s problematikou územního rozvoje a revize Strategického plánu.

Důležitým zadáním, které Metropolitní ozvučná deska tentokrát dostala, bylo doporučit radnici postup v problematice změn územního plánu. V současné přechodné fázi před vznikem Metropolitního územního plánu představují změny stávajícího územního plánu důležitou podmínku rozvoje Prahy. Město má na výběr ze dvou variant – buď se proces změn (a tím i rozvoj města) úplně zastaví, a nebo bude ve své současné transparentní podobě pokračovat do uvedení Metropolitního územního plánu do praxe. „Většina diskutujících se přiklonila k nutnosti v procesu změn územního plánu pokračovat,“ říká proděkan FA ČVUT Ing. arch. Petr Hlaváček. Velký význam však musí být kladen na průhlednost a srozumitelnost celého procesu. „Rozhodnutí v této otázce musí padnout na základě širokého konsenzu, proto budeme o změnách ještě dále diskutovat, např. se zástupci občanských sdružení,“ dodává k tomu Tomáš Hudeček.

U dalších debatních stolů byla probírána role strategického plánu v rozvoji Prahy v mezinárodním kontextu. Vize města musí myslet na správnou mezinárodní „image“ Prahy. Praha nemůže stavět svoji atraktivitu pouze na své historii a památkách. Potřebuje rozvíjet další oblasti - vzdělávání, výzkum a především kreativitu. To zdůraznil také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR M. Phil. Radek Špicar: „Má-li obecně český průmysl i nadále zůstat konkurenceschopný, musí se kromě jiného vydat právě cestou větší kreativity.“

Ozvučná deska doporučila Radě hl. m. Prahy několik konkrétních postupů, které mohou významně podpořit realizaci kreativity občanů a přispět tak k většímu oživení města. Magistrát by měl zpracovat návrh proměny legislativy veřejného prostoru tak, aby se významně snížila bariéra pro spontánní i organizované tvůrčí počiny ve městě. Dalším takovým nástrojem k oživení Prahy může být vytvoření přehledu městem vlastněných nevyužitých prostor a jeho následné zveřejnění, aby široké spektrum občanů, profesionálů, komunit i firem mohlo nabídnout své představy, jak tyto prostory efektivně využít.  

[2]

Videozáznam z jednání

[3]

Přítomní členové a hosté

Kateřina Bečková
Richard Biegel
Tomáš Cach
Tomáš Ctibor
Jitka Cvetlerová
Ondřej Černý
Jakub Fišer
Ivan Gabal
Adam Gebrian
Petr Gibas
Petr Hlaváček
Tomáš Hudeček
Petr Janda
Jan Kasl
Michal Kohout
Milan Körner
Jiří Kotalík 
Igor Kovačevič
Dušan Kunovský
Ivan Lejčar
Karel Maier
Vít Masare
Pavla Melková
Dan Merta
Osamu Okamura
Radim Perlín
Josef Pleskot
Boris Redčenkov
Jan Recman
Alena Rybníčková
Jan Sedlák
Vladimír Sitta
Daniel Sobotka
Kateřina Szentesiová
Luděk Sýkora
Olga Škochová
Radek Špicar
Ilona Švihlíková
Zdeňka Táborská
Martin Unger
Petr Urbánek
Lukáš Vacek
Denisa Václavová
Martin Veselý
Michal Volf
Radek Vondra
Vendula Záhumenská
Zdeněk Zavřel
Radek Zykan
 

Brožura z jednání

titulka brozura 2-1

Shrnutí

PDF